Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Cách phát âm Catherine

Người từ các quốc gia khác nhau sử dụng các cách khác nhau để phát âm Catherine.

Bạn phát âm như thế nào Catherine ở các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau?

Chuyển ngữ hoặc cách phát âm tên Catherine. Phổ biến nhất Catherine phát âm:

01 ka-tə-REEN (ở Pháp)
02 ka-TREEN (ở Pháp)
03 KATH-ə-rin (bằng tiếng Anh)
04 KATH-rin (bằng tiếng Anh)

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Catherine

Catherine ý nghĩa của tên

Catherine nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Catherine.

 

Catherine nguồn gốc của một cái tên

Tên Catherine đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Catherine.

 

Catherine định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Catherine.

 

Biệt hiệu cho Catherine

Catherine tên quy mô nhỏ. Biệt hiệu cho tên Catherine.

 

Catherine bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Catherine tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Catherine

Bạn phát âm ra sao Catherine như thế nào? Cách phát âm khác nhau Catherine. Phát âm của Catherine

 

Catherine tương thích với họ

Catherine thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Catherine tương thích với các tên khác

Catherine thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.

 

Danh sách các họ với tên Catherine

Danh sách các họ với tên Catherine