Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Biệt hiệu cho Louis

Biệt hiệu phổ biến cho tên Louis dành cho nam.

Louis tên diminutives

Danh sách các biệt hiệu khả dụng, tên phân loại cho Louis.

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Louis

Louis ý nghĩa của tên

Louis nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Louis.

 

Louis nguồn gốc của một cái tên

Tên Louis đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Louis.

 

Louis định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Louis.

 

Biệt hiệu cho Louis

Louis tên quy mô nhỏ. Biệt hiệu cho tên Louis.

 

Louis bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Louis tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Louis

Bạn phát âm ra sao Louis như thế nào? Cách phát âm khác nhau Louis. Phát âm của Louis

 

Louis tương thích với họ

Louis thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Louis tương thích với các tên khác

Louis thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.

 

Danh sách các họ với tên Louis

Danh sách các họ với tên Louis