Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Biệt hiệu cho Jennie

Biệt hiệu phổ biến cho tên Jennie dành cho các cô gái.

Jennie tên diminutives

Danh sách các biệt hiệu khả dụng, tên phân loại cho Jennie.

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Jennie

Jennie ý nghĩa của tên

Jennie nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Jennie.

 

Jennie nguồn gốc của một cái tên

Tên Jennie đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Jennie.

 

Jennie định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Jennie.

 

Biệt hiệu cho Jennie

Jennie tên quy mô nhỏ. Biệt hiệu cho tên Jennie.

 

Jennie bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Jennie tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Jennie

Bạn phát âm ra sao Jennie như thế nào? Cách phát âm khác nhau Jennie. Phát âm của Jennie

 

Jennie tương thích với họ

Jennie thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Jennie tương thích với các tên khác

Jennie thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.

 

Danh sách các họ với tên Jennie

Danh sách các họ với tên Jennie