Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Zelda bằng các ngôn ngữ khác

Tên đồng nghĩa của Zelda ở các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau.

Zelda tên ở các quốc gia khác nhau

Danh sách tên Zelda ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Zelda

Zelda ý nghĩa của tên

Zelda nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Zelda.

 

Zelda nguồn gốc của một cái tên

Tên Zelda đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Zelda.

 

Zelda định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Zelda.

 

Zelda bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Zelda tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Zelda

Bạn phát âm ra sao Zelda như thế nào? Cách phát âm khác nhau Zelda. Phát âm của Zelda

 

Zelda tương thích với họ

Zelda thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Zelda tương thích với các tên khác

Zelda thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.

 

Danh sách các họ với tên Zelda

Danh sách các họ với tên Zelda