Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Valentino nguồn gốc của tên

Nguồn gốc của tên Valentino. Lịch sử nguồn gốc của tên Valentino ở các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau.

Nguồn gốc của tên Valentino

Valens >

Roman cổ đại

Valentinus >

Roman cổ đại

Valentino >

Người Ý

Cây đầy đủ của tên Valentino

Valens >

Roman cổ đại

 
 
Valentinus >

Roman cổ đại

 
 
 
Balendin >

Basque

 
 
 
Bálint >

Hungary

 
 
 
Folant >

Welsh

 
 
 
Ualan >

Scotland

 
 
 
Valentijn >

Hà Lan

 
 
 
Valentín >

Người Tây Ban Nha

 
 
 
Valentín >

Slovak

 
 
 
Valentin >

Người Pháp

 
 
 
Valentin >

Người Rumani

 
 
 
 
Vali >

Người Rumani (sự nhỏ bé)

 
 
 
Valentin >

Tiếng Đức

 
 
 
Valentin >

Người Đan Mạch

 
 
 
Valentin >

Tiếng Thụy Điển

 
 
 
Valentin >

Tiếng Na Uy

 
 
 
Valentin >

Tiếng Séc

 
 
 
Valentin >

Người Nga

 
 
 
Valentin >

Người Bungari

 
 
 
Valentin >

Tiếng Slovenia

 
 
 
 
Tine >

Tiếng Slovenia (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Tinek >

Tiếng Slovenia (sự nhỏ bé)

 
 
 
Valentin >

Tiếng Croatian

 
 
 
 
Tin >

Tiếng Croatian (hình thức ngắn)

 
 
 
 
Valent >

Tiếng Croatian (hình thức ngắn)

 
 
 
Valentin >

Tiếng Macedonia

 
 
 
Valentina >

Roman cổ đại

 
 
 
 
Valentína >

Slovak

 
 
 
 
Valentina >

Người Ý

 
 
 
 
 
Tina >

Người Ý (hình thức ngắn)

 
 
 
 
Valentina >

Người Nga

 
 
 
 
Valentina >

Tiếng Slovenia

 
 
 
 
 
Tina >

Tiếng Slovenia (hình thức ngắn)

 
 
 
 
Valentina >

Tiếng Croatian

 
 
 
 
Valentina >

Tiếng Macedonia

 
 
 
 
 
Tina >

Tiếng Macedonia (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Valentina >

Người Rumani

 
 
 
 
Valentina >

Người Tây Ban Nha

 
 
 
 
Valentine >

Người Pháp

 
 
 
 
Valentyna >

Ucraina

 
 
 
 
Walentyna >

Đánh bóng

 
 
 
Valentine >

Anh

 
 
 
 
Val >

Anh (sự nhỏ bé)

 
 
 
Valentinianus >

Roman cổ đại

 
 
 
Valentino >

Người Ý

 
 
 
 
Tino >

Người Ý (hình thức ngắn)

 
 
 
Valentyn >

Ucraina

 
 
 
Walenty >

Đánh bóng

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Valentino

Valentino ý nghĩa của tên

Valentino nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Valentino.

 

Valentino nguồn gốc của một cái tên

Tên Valentino đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Valentino.

 

Valentino định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Valentino.

 

Biệt hiệu cho Valentino

Valentino tên quy mô nhỏ. Biệt hiệu cho tên Valentino.

 

Valentino bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Valentino tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Valentino

Bạn phát âm ra sao Valentino như thế nào? Cách phát âm khác nhau Valentino. Phát âm của Valentino

 

Valentino tương thích với họ

Valentino thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Valentino tương thích với các tên khác

Valentino thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.

 

Danh sách các họ với tên Valentino

Danh sách các họ với tên Valentino