Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Singh nguồn gốc

Nguồn gốc của họ Singh

From Sanskrit सिंह (sinha) meaning "lion". In 1699 Guru Gobind Singh gave all his Sikh male followers the surname Singh and all females Kaur.

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Tìm hiểu thêm về họ Singh

Singh ý nghĩa

Singh nghĩa là gì? Ý nghĩa của họ Singh.

 

Singh nguồn gốc

Họ Singh đến từ đâu? Nguồn gốc của họ Singh.

 

Singh định nghĩa

Họ này ở các ngôn ngữ khác, cách viết và cách phát âm của họ Singh.

 

Singh họ đang lan rộng

Tên cuối cùng Singh ở đâu? Tên phổ biến Singh phổ biến như thế nào?

 

Singh tương thích với tên

Singh thử nghiệm khả năng tương thích với tên.

 

Singh tương thích với các họ khác

Singh thử nghiệm tương thích với các họ khác.

 

Tên đi cùng với Singh

Tên đi cùng với Singh