Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Isolde nguồn gốc của tên

Nguồn gốc của tên Isolde. Lịch sử nguồn gốc của tên Isolde ở các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau.

Nguồn gốc của tên Isolde

Is + Hild >

Người cổ đại cổ đạiNgười cổ đại cổ đại (thành phần)(thành phần)

Ishild >

Người cổ đại cổ đại (Hypothetical) (using thành phần)

Ysolt >

Arthur Romance

Isolde >

Arthur Romance

Cây đầy đủ của tên Isolde

Is + Hild >

Người cổ đại cổ đạiNgười cổ đại cổ đại (thành phần)(thành phần)

 
 
Ishild >

Người cổ đại cổ đại (Hypothetical) (using thành phần)

 
 
 
Ysolt >

Arthur Romance

 
 
 
 
Eseld >

Cornish

 
 
 
 
Esyllt >

Welsh

 
 
 
 
Iseult >

Arthur Romance

 
 
 
 
Iseut >

Tiếng Anh trung đại

 
 
 
 
Isolda >

Arthur Romance

 
 
 
 
Isolde >

Arthur Romance

 
 
 
 
 
Isolde >

Anh (Hiếm)

 
 
 
 
 
Isolde >

Tiếng Đức

 
 
 
 
Isotta >

Người Ý

 
 
 
 
Izolda >

Người Gruzia

 
 
 
 
Izolda >

Đánh bóng

 
 
 
 
Yseult >

Người Pháp (Hiếm)

 
 
 
 
Yseut >

Arthur Romance

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Isolde

Isolde ý nghĩa của tên

Isolde nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Isolde.

 

Isolde nguồn gốc của một cái tên

Tên Isolde đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Isolde.

 

Isolde định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Isolde.

 

Isolde bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Isolde tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Isolde

Bạn phát âm ra sao Isolde như thế nào? Cách phát âm khác nhau Isolde. Phát âm của Isolde

 

Isolde tương thích với họ

Isolde thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Isolde tương thích với các tên khác

Isolde thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.