Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Isolde định nghĩa tên đầu tiên

Isolde tên định nghĩa: tên này bằng các ngôn ngữ khác, các phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Isolde.

Xác định Isolde

The origins of this name are uncertain, though some Celtic roots have been suggested. It is possible that the name is ultimately Germanic, perhaps from a hypothetic name like Ishild, composed of the elements is "Đá, sắt" và hild "battle".

In medieval Arthurian legend Isolde was an Irish princess betrothed to King Mark of Cornwall. After accidentally drinking a love potion, she became the lover of his knight Tristan, which led to their tragic deaths. The story was popular during the Middle Ages and the name became relatively common in England at that time. It was rare by the 19th century, though some interest was generated by Richard Wagner's opera 'Tristan und Isolde' (1865).

Isolde là một cô gái tên?

Vâng, tên Isolde có giới tính về phái nữ.

Tên đầu tiên Isolde ở đâu?

Tên Isolde phổ biến nhất ở Anh, Tiếng Đức, Arthur Romance.

Isolde tên biến thể

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Isolde

Isolde ý nghĩa của tên

Isolde nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Isolde.

 

Isolde nguồn gốc của một cái tên

Tên Isolde đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Isolde.

 

Isolde định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Isolde.

 

Isolde bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Isolde tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Isolde

Bạn phát âm ra sao Isolde như thế nào? Cách phát âm khác nhau Isolde. Phát âm của Isolde

 

Isolde tương thích với họ

Isolde thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Isolde tương thích với các tên khác

Isolde thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.