Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Eliana nguồn gốc của tên

Nguồn gốc của tên Eliana. Lịch sử nguồn gốc của tên Eliana ở các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau.

Nguồn gốc của tên Eliana

Helios >

Tiếng Hy Lạp cổ (thành phần)

Aelius >

Roman cổ đại

Aelianus >

Roman cổ đại

Aeliana >

Roman cổ đại

Eliana >

Người Ý

Cây đầy đủ của tên Eliana

Helios >

Tiếng Hy Lạp cổ (thành phần)

 
 
Aelius >

Roman cổ đại

 
 
 
Aelia >

Roman cổ đại

 
 
 
Aelianus >

Roman cổ đại

 
 
 
 
Aeliana >

Roman cổ đại

 
 
 
 
 
Eliana >

Người Ý

 
 
 
 
 
 
Liana >

Người Ý (hình thức ngắn)

 
 
 
 
 
Eliana >

Người Tây Ban Nha

 
 
 
 
 
Eliana >

Tiếng Bồ Đào Nha

 
 
 
 
 
Éliane >

Người Pháp

 
 
 
Elio >

Người Ý

 
 
Helios >

Thần thoại Hy Lạp

 
 
 
Elio >

Người Ý ,

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Eliana

Eliana ý nghĩa của tên

Eliana nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Eliana.

 

Eliana nguồn gốc của một cái tên

Tên Eliana đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Eliana.

 

Eliana định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Eliana.

 

Biệt hiệu cho Eliana

Eliana tên quy mô nhỏ. Biệt hiệu cho tên Eliana.

 

Eliana bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Eliana tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Eliana

Bạn phát âm ra sao Eliana như thế nào? Cách phát âm khác nhau Eliana. Phát âm của Eliana

 

Eliana tương thích với họ

Eliana thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Eliana tương thích với các tên khác

Eliana thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.

 

Danh sách các họ với tên Eliana

Danh sách các họ với tên Eliana