Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Dorothy định nghĩa tên đầu tiên

Dorothy tên định nghĩa: tên này bằng các ngôn ngữ khác, các phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Dorothy.

Xác định Dorothy

Hình thức tiếng Anh thông dụng Dorothea. It has been in use since the 16th century. The author L. Frank Baum used it for the central character in his fantasy novel 'The Wonderful Wizard of Oz' (1900).

Dorothy là một cô gái tên?

Vâng, tên Dorothy có giới tính về phái nữ.

Tên đầu tiên Dorothy ở đâu?

Tên Dorothy phổ biến nhất ở Anh.

Tên tương tự của tên Dorothy

Dorothy tên biến thể

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Dorothy

Dorothy ý nghĩa của tên

Dorothy nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Dorothy.

 

Dorothy nguồn gốc của một cái tên

Tên Dorothy đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Dorothy.

 

Dorothy định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Dorothy.

 

Biệt hiệu cho Dorothy

Dorothy tên quy mô nhỏ. Biệt hiệu cho tên Dorothy.

 

Dorothy bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Dorothy tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Dorothy

Bạn phát âm ra sao Dorothy như thế nào? Cách phát âm khác nhau Dorothy. Phát âm của Dorothy

 

Dorothy tương thích với họ

Dorothy thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Dorothy tương thích với các tên khác

Dorothy thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.

 

Danh sách các họ với tên Dorothy

Danh sách các họ với tên Dorothy