Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Daphne định nghĩa tên đầu tiên

Daphne tên định nghĩa: tên này bằng các ngôn ngữ khác, các phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Daphne.

Xác định Daphne

Means "laurel" in Greek. In Greek mythology she was a nymph turned into a laurel tree by her father in order that she might escape the pursuit of Apollo. It has been used as a given name in the English-speaking world since the end of the 19th century.

Daphne là một cô gái tên?

Vâng, tên Daphne có giới tính về phái nữ.

Tên đầu tiên Daphne ở đâu?

Tên Daphne phổ biến nhất ở Thần thoại Hy Lạp, Anh, Hà Lan.

Tên tương tự của tên Daphne

Các cách viết khác cho tên Daphne

Δαφνη (trong tiếng Hy Lạp cổ)

Tên được phát âm giống như Daphne

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Daphne

Daphne ý nghĩa của tên

Daphne nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Daphne.

 

Daphne nguồn gốc của một cái tên

Tên Daphne đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Daphne.

 

Daphne định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Daphne.

 

Daphne bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Daphne tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Daphne

Bạn phát âm ra sao Daphne như thế nào? Cách phát âm khác nhau Daphne. Phát âm của Daphne

 

Daphne tương thích với họ

Daphne thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Daphne tương thích với các tên khác

Daphne thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.

 

Danh sách các họ với tên Daphne

Danh sách các họ với tên Daphne