Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Cindy nguồn gốc của tên

Nguồn gốc của tên Cindy. Lịch sử nguồn gốc của tên Cindy ở các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau.

Nguồn gốc của tên Cindy, đường 1

Kynthia >

Thần thoại Hy Lạp

Cynthia >

Thần thoại Hy Lạp (Latinized)

Cynthia >

Anh

Cindy >

Anh (sự nhỏ bé)

Nguồn gốc của tên Cindy, đường 2

Cindy + Sandra >

AnhAnh

Cây đầy đủ của tên Cindy, đường 1

Kynthia >

Thần thoại Hy Lạp

 
 
Cynthia >

Thần thoại Hy Lạp (Latinized)

 
 
 
Cíntia >

Tiếng Bồ Đào Nha

 
 
 
Cintia >

Người Tây Ban Nha

 
 
 
Cintia >

Hungary

 
 
 
Cinzia >

Người Ý

 
 
 
Cynthia >

Anh

 
 
 
 
Cindi >

Anh (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Cindy >

Anh (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Sindy >

Anh (Hiếm)

 
 
 
 
Cyndi >

Anh (sự nhỏ bé)

Cây đầy đủ của tên Cindy, đường 2

Cindy + Sandra >

AnhAnh

 
 
Cindra >

Anh (Hiếm) (kết hợp)

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Thêm thông tin về tên Cindy

Cindy ý nghĩa của tên

Cindy nghĩa là gì? Ý nghĩa của tên Cindy.

 

Cindy nguồn gốc của một cái tên

Tên Cindy đến từ đâu? Nguồn gốc của tên Cindy.

 

Cindy định nghĩa tên đầu tiên

Tên này ở các ngôn ngữ khác, phiên bản chính tả và phát âm, các biến thể phái nữ và nam của tên Cindy.

 

Cindy bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách tên Cindy tương ứng với tên ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Cách phát âm Cindy

Bạn phát âm ra sao Cindy như thế nào? Cách phát âm khác nhau Cindy. Phát âm của Cindy

 

Cindy tương thích với họ

Cindy thử nghiệm tương thích với các họ.

 

Cindy tương thích với các tên khác

Cindy thử nghiệm khả năng tương thích với các tên khác.

 

Danh sách các họ với tên Cindy

Danh sách các họ với tên Cindy