Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Abate nguồn gốc

Nguồn gốc của họ Abate

From Italian abate meaning "abbot, priest", derived via Latin and Greek from an Aramaic word meaning "father". This was used either as a nickname or an occupational name for a worker in a priest's house.

Phân tích tên và họ của bạn. Nó miễn phí!

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Nhận phân tích

Tìm hiểu thêm về họ Abate

Abate ý nghĩa

Abate nghĩa là gì? Ý nghĩa của họ Abate.

 

Abate nguồn gốc

Họ Abate đến từ đâu? Nguồn gốc của họ Abate.

 

Abate định nghĩa

Họ này ở các ngôn ngữ khác, cách viết và cách phát âm của họ Abate.

 

Abate họ đang lan rộng

Tên cuối cùng Abate ở đâu? Tên phổ biến Abate phổ biến như thế nào?

 

Abate bằng các ngôn ngữ khác

Tìm hiểu cách họ Abate tương ứng với họ ở một ngôn ngữ khác ở quốc gia khác.

 

Abate tương thích với tên

Abate thử nghiệm khả năng tương thích với tên.

 

Abate tương thích với các họ khác

Abate thử nghiệm tương thích với các họ khác.

 

Tên đi cùng với Abate

Tên đi cùng với Abate